Om Oss – About

Järbo Förstorad4

Föreningen Kulturand är en idéell förening som funnits sedan i mitten av 80-talet. Sedan våren 2010 är vår bas i skogen utanför Järbo i Gästrikland.
Vi är intresserade bl.a av resurhushållning, återvinning, och att med kreativ finurlighet ta tillvara sådant som finns tillgängligt. Ett av våra intressen är därför också pedalkraft. Sedan sent år 2012 har vi planerat för ett projekt med att bygga pedalmaskiner. Vår förhoppning är också att komma igång med en regelrätt produktion för försäljning.
När vi kommit så långt genomförs det förmodligen i form av en verksamhet som är inrymt i andra och större lokaler än där vi nu startar- helst även då i samhället Järbo: i form av ett kooperativ kanske en ekonomisk förening. Varför inte ett socialt företag som drivs av de som jobbar med att producera maskinerna.
—————-
The  Non profit, NGO Kulturand has been active since the mid 80-ies. Since spring 2010 we are located in the forest close to Järbo, a tiny village about 200 km north of Stockholm, Sweden.
We are interested in many things, for example  wise management of resources, recycling and to with creativity and ingenuity utilize what is at hand. Consequently one of our interests is pedal powered machines. Since late 2012 we have planned for a project where we also build pedal powered machines. We aspire to also get going with production for sale.
When we have reached that point the work is probably accomplished in other and bigger locations than where we now start. We would like to see that even then the production is located in the tiny village Järbo. The legal form of the enterprize might be a workers’ cooperative maybe as an economic Association. Why not a social enterprise owned and run by the individuals producing the machines.